Strategiska satsningar

Förutom öppna utlysningar genomför programmet strategiska satsningar för att adressera svensk elektronikindustris tre huvudutmaningar Skapa bättre kunskapsöverföring och samverkan i värdekedjorna
Bibehålla och utveckla svenska spetsområden Skapa säkrare kompetensförsörjning.