Rapport
6 oktober, 2016

Roadmap för FoU inom elektroniksystem

Ett viktigt uppdrag för Smartare Elektroniksystem är att bevaka utvecklingen och trender i vår omvärld som berör svenska elektronikföretag. Därför har vi låtit ta fram en roadmap som beskriver möjligheter för forskning och utveckling i Sverige inom elektroniksystem.

Avsikten med detta arbete är att stödja svenska elektronikföretag i långsiktig planering och att sätta mål på hög nivå. Den beskriver också vad som behöver uppnås när det gäller branschens attraktionskraft, att skapa effektiva värdekedjor och samspelet med utbildningssystemet för att säkerställa branschens kompetensförsörjning.

Visioner och mål presenteras för identifierade trender. För att främja utvecklingen har ett antal ideala koncept utvecklats. För vart och ett av dessa ideala koncept finns en vision, föreslagna konkreta åtgärder och identifierade affärsmöjligheter som alla tillsammans syftar till att styra valet av utvecklingsprojekt.

Rapporten finns här att ladda ner kostnadsfritt.