Prenumerera på tips och nyheter från Smartare Elektroniksystem

Roadmap för FoU inom elektroniksystem

Avsikten med detta arbete är att stödja svenska elektronikföretag i långsiktig planering och att sätta mål på hög nivå. Den beskriver också vad som behöver uppnås när det gäller branschens attraktionskraft, att skapa effektiva värdekedjor och samspelet med utbildningssystemet för att säkerställa branschens kompetensförsörjning.

Visioner och mål presenteras för identifierade trender. För att främja utvecklingen har ett antal ideala koncept utvecklats. För vart och ett av dessa ideala koncept finns en vision, föreslagna konkreta åtgärder och identifierade affärsmöjligheter som alla tillsammans syftar till att styra valet av utvecklingsprojekt.

Rapporten finns här att ladda ner kostnadsfritt.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på nyheter och uppdateringar från oss på Smartare Elektroniksystem. Vårt nyhetsbrev innehåller allt från tips på kommande event till nyheter från branschen.