Prenumerera på tips och nyheter från Smartare Elektroniksystem

Pressmeddelande: Mats Odell tillsatt att leda nytt Innovationsprogram i mångmiljonklassen för svenska smartare elektroniksystem

VINNOVA, Energimyndigheten och Formas finansierar ett nytt strategiskt innovationsprogram för utvecklingen av elektroniska komponenter och system. Branschen får därmed en riktad FoI-finansiering där hittills 90 miljoner kronor har allokerats för kommande tre år. Industrin förväntas bidra med lika mycket till, det vill säga totalt satsas ca 180 miljoner kronor.

Programmet omfattar teknikområden som mikro/nanoelektronik, fotonik, mikromekanik, kraftelektronik och inbyggda system och har tagits fram i samverkan mellan Acreo Swedish ICT, Branschorganisationen Svensk Elektronik, Chalmers, KTH, LTU, PhotonicSweden och Swerea IVF.

Innovationsprogrammet, med parollen ”smartare elektroniksystem för Sverige” är nu under uppstart och en styrelse är tillsatt, med Mats Odell som ordförande.

– Sverige har en lång tradition av att vara industriland i världsklass. Det är med engagemang och entusiasm jag nu går in i arbetet för att bidra till att Sverige behåller sin position inom området, vilket i sin tur stärker svensk ekonomi och därmed fortsatt hög välfärd. Vårt mål är att Sverige år 2025 är ett världsledande industriland inom praktiskt taget alla områden där vi är beroende av avancerade elektroniska komponenter och system”, säger Mats Odell, som tillträder som ordförande efter riksdagsvalet, då han lämnar riksdagen och sitt uppdrag som näringsutskottets ordförande.

Styrelsen har en bred representation med ledande personer från såväl industri och akademi. (se faktaruta nedan). En första utlysning för innovationsprojekt är öppen till 22 september och en SUMMIT hålls den 25 september som är öppen för alla.

– Vi är glada över det breda engagemang som finns och mycket nöjda med den styrelse som nu ska tillträda. Projektpengarna kommer att stärka arbetet med kompetensförsörjning, kunskapsöverföring och interaktion i värdekedjorna och vässa utpekade tekniska spjutspetsområden. Målet är tillväxt för Sverige genom ökad innovations- och konkurrenskraft för både branschen och stora delar av övrig svensk industri”, säger Michael Lögdlund som är programchef.

Ett stort antal företag och forskningsorganisationer har visat stöd och engagemang under förarbetet. Med den ansökan som skickades in för att få programmet beviljat, följde hela 107 stödbrev från små och stora svenska företag, universitet och institut.

Fakta

 • Elektroniska komponenter
  Elektroniska komponenter och system finns i snart sagt allt, från kaffeautomater och bilar till vattenkraftverk och rymdstationer, och ökar i betydelse för såväl näringslivet som samhället i stort. Därför görs nu en mångmiljonsatsning i minst tre år på teknikområdet, i syfte att skapa tillväxt för Sverige.Svenska elektroniska komponenter och system är både betydande exportvaror och möjliggörare av industriell tillväxt och en hållbar samhällsutveckling. Tekniken tar fram lösningar på globala utmaningar som energieffektivisering, avancerad medicinteknik, trådlös kommunikation och miljösmart produktion.
 • Ett av 11 program
  Strategiska innovationsprogram är en del i regeringens forsknings- och innovationspolitik. Det handlar om en kraftsamling där näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor samverkar för att stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Nu finns det 11 strategiska innovationsprogram i Sverige. Ansvariga myndigheter är VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.
 • Start
  Detta strategiska innovationsprogram startar formellt 1 jan 2015, och är under uppstart under hösten.
 • På gång redan nu
  SUMMIT 25 september på Tekniska Muséet i Stockholm
  – uppstart för arbetet. Alla intresserade aktörer är välkomna.
  Utlysning öppen till 22 sep
  – en utlysning är öppen redan nu för mindre innovationsprojekt.
 • Viktig bransch för Sverige
  Stor:
  Sverige har över 3 600 elektronikföretag som omsätter 153 Mrd kr och sysselsätter nära 50 000 svenskar (2011). Adderar vi till företag där elektroniken är en helt avgörande beståndsdel i den egna produkten, når vi en samlad omsättning på över 1 000 Mrd kr och över 300 000 anställda.
  En tillväxtmotor: Omsättningen har ökat med 66 % sedan 2002 och industrin utgör dessutom en hävstång för annan industri som t ex fordon, medicinsk teknik, telekom, energi, automation och produktion.
  Effektiv: Våra 3 600 elektronikföretag har ökat sitt förädlingsvärde med 90 % de senaste 10 åren.
  Exporterande: Elektronikindustrin är därtill en stor exportindustri. Enligt SCB utgör elektronik/telekom en stor exportvara, 11 %, av den samlade svenska exporten
 • Ledning
  En styrelse med följande ledamöter är tillsatt att leda arbetet:
  Mats Odell, Ordförande
  Bo Wass, Managing Director, Autoliv Electronics AB
  Pontus de Laval, CTO Saab AB
  Maria Månsson, Prevas AB/Ordf. Svensk Elektronik
  Mikael Joki, CEO Eskilstuna Elektronikpartner AB
  Markus Renlund, Grundare & COO Ascilion
  Stefan Svensson, R&D Manager, ABB CRC
  Edvard Kälvesten, CEO Silex AB
  Håkan Karlsson,  CEO Cobolt AB
  Leif Ljungqvist, CEO Acreo Swedish ICT AB
  Jerker Delsing, Prof. Luleå Tekniska Universitet
  Carl-Mikael Zetterling, Prof. Kungliga Tekniska Högskolan

Kontakt/Info
Michael Lögdlund, Programchef
072 214 63 29, [email protected]

Lena Norder, Kommunikationsansvarig
0705 61 58 70, [email protected]

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på nyheter och uppdateringar från oss på Smartare Elektroniksystem. Vårt nyhetsbrev innehåller allt från tips på kommande event till nyheter från branschen.