Sökresultat

112 resultat vid sökning efter .

Organisation

Styrelsen Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Ordförande Fredrik Wising, Saab AB Bo Wass, Smartilizer Scandinavia AB Maria Månsson, Prevas AB/Ordf. Svensk Elektronik Mikael

Utlysningar

Generellt sett gäller att: Utlysning för genomförbarhetsstudier stänger i slutet av augusti/början av september. Utlysning för Forsknings och innovationsprojekt stänger

Våra 3 utmaningar

Utmaning 1: Skapa bättre kunskapsöverföring och samverkan i värdekedjorna Kunskapsöverföring Större samverkan mellan aktörer i hela värdekedjan Forskning Teknikutveckling Tillverkare Distribution

Vision

En stor del av anledningen är att vi är i världsklass vad gäller elektroniksystem. Elektroniksystem verkar i högsta grad tvärsektoriellt.