Sökresultat

108 resultat vid sökning efter .

Våra 3 utmaningar

Utmaning 1: Skapa bättre kunskapsöverföring och samverkan i värdekedjorna Kunskapsöverföring Större samverkan mellan aktörer i hela värdekedjan Forskning Teknikutveckling Tillverkare Distribution

Vision

En stor del av anledningen är att vi är i världsklass vad gäller elektroniksystem. Elektroniksystem verkar i högsta grad tvärsektoriellt.