Sökresultat

124 resultat vid sökning efter .

Insatser

Skapa bättre kunskapsöverföring och samverkan i värdekedjorna Bibehålla och utveckla svenska spetsområden Skapa säkrare kompetensförsörjning

Organisation

Styrelsen Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Ordförande Fredrik Wising, Saab AB Bo Wass, Smartilizer Scandinavia AB Maria Månsson, Prevas AB Mikael Joki, Eskilstuna

Utlysningar

Aktuellt: 13 jan öppnade vår utlysning Forsknings- och innovationsprojekt 2020 Utlysningen riktar sig till konsortier som utvecklar nyskapande lösningar och

Våra 3 utmaningar

Utmaning 1: Skapa bättre kunskapsöverföring och samverkan i värdekedjorna Kunskapsöverföring Större samverkan mellan aktörer i hela värdekedjan Forskning Teknikutveckling Tillverkare Distribution

Vision

En stor del av anledningen är att vi är i världsklass vad gäller elektroniksystem. Elektroniksystem verkar i högsta grad tvärsektoriellt.