Våra 3 utmaningar

År 2025 är Sverige fortsatt ett industriland i världsklass. Inom i stort sett alla områden där man är beroende av avancerad teknik finns svenska (eller ursprungligen svenska) företag i den absoluta världstoppen.

Utmaning 1: Skapa bättre kunskapsöverföring och samverkan i värdekedjorna

 • Kunskapsöverföring
 • Större samverkan mellan aktörer i hela värdekedjan
  • Forskning
  • Teknikutveckling
  • Tillverkare
  • Distribution
  • Stora och SMF
 • Ställer nya krav på:
  • Överblick
  • Beställarkompetens
  • Kommunikation
  • Kommersialisering

Utmaning 2: Bibehålla och utveckla svenska spetsområden

 • Mikro- & nanoelektronik
 • Tryckt elektronik
 • Kraftelektronik
 • Fotonik
 • Antenn, mikrovåg- och terahertz
 • Sensorer
 • Inbyggda system
 • Byggsätt
 • Tillförlitlighet
 • Avancerad produktionsteknik


Utmaning 3: Skapa säkrare kompetensförsörjning

 • Få sökanden till tekniska utbildningsnivåer.
 • Koppla samman utbildningsinnehåll och industriella behov.
 • Behålla kvalificerad arbetskraft i Sverige.