Personuppgiftspolicy

Programmet Smartare Elektroniksystem finns hos värdorganisationen Teknikföretagens Branschgrupper AB (Tebab).
För hantering av personuppgifter se Tebabs policy.