Organisation

Styrelsen
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Ordförande
Fredrik Wising, Saab AB
Bo Wass, Smartilizer Scandinavia AB
Maria Månsson, Prevas AB
Mikael Joki, Eskilstuna Elektronikpartner AB/Ordf. Svensk Elektronik
Christina Hugosson, Effic AB
Tommy Noaksson, ABB Process Automation
Charlotte Karlsson, Rice ICT
Leif Ljungqvist, Comstrat Consult AB
Jerker Delsing, Luleå Tekniska Universitet
Carl-Mikael Zetterling, Kungliga Tekniska Högskolan

Programkontor
Magnus Svensson, Programchef
Therese Forsén, Kommunikatör
Anders Martinsen, Projektledare
Thorbjörn Ebefors, Biträdande programchef och Internationalisering

Programråden

Det finns tre programråd, som vart och ett svarar mot de tre huvudutmaningar som är i fokus för Smartare Elektroniksystem.
Råden föreslår aktiviteter och insatser. Styrelsen är beslutande. I råden sitter yrkespersoner från branschen, som vill påverka och medverka i arbetet inom respektive råds område.
Varje råd leds av personer från styrelsen samt programkontoret:
Varje råd leds av en styrelserepresentant och en representant från programkontoret.

Spetsområden
Leif Ljungqvist, comstrat leif@comstrat.se
Magnus Svensson, Programkontoret magnus.svensson@smartareelektroniksystem.se

Värdekedja
Maria Månsson, Prevas AB maria.mansson@prevas.se
Lena Norder, Programkontoret lena.norder@smartareelektroniksystem.se

Kompetensförsörjning
Mikael Joki, Eskilstuna Elektronikpartner AB mikael.joki@eepab.com
Anders Martinsen, Programkontoret anders.martinsen@smartareelektroniksystem.se

De som vill delta i råden är varmt välkomna att kontakta de ansvariga för råden

Internationella samarbeten
Från och med 2018 ökar programmet fokus på att stärka svenska företags deltagande i internationella projektkonsortium. Vi bygger nätverk med organisationer som liknar Smartare Elektroniksystem i andra länder och hjälper svensk företag hitta internationella samarbetspartners. Huvudansvarig är biträdande programchef Thorbjörn Ebefors thorbjorn.ebefors@smartareelektroniksystem.se

Agendan
Forsknings- och innovationsagendan Smartare Elektroniksystem som ligger till grund för programmet presenterades under hösten 2013. Agendan togs fram under ledning av följande arbetsgrupp:
Arbetsgruppen

Leif Ljungqvist, Acreo Swedish ICT
Jan Y Andersson, Acreo Swedish ICT
Louise Felldin, Acreo Swedish ICT
Maria Månsson, Prevas, Branschorganisationen Svensk Elektronik
Lena Norder, Branschorganisationen Svensk Elektronik
Dag Andersson, Swerea IVF
Pierre-Yves Fonjallaz, PhotonicSweden
Dag Jungenfeldt, Chalmers
Staffan Norrga, KTH
Jerker Delsing, LTU

svenskelektronikacreo'  swerea photonicsweden  chalmers  ltu   kth