Prenumerera på tips och nyheter från Smartare Elektroniksystem

Smartare Elektroniksystem får ny programchef

Den 9 januari tar hon över programchefsrollen efter tillförordnade programchefen Thorbjörn Ebefors, som kommer att fortsätta arbeta vid programkontoret som biträdande programchef.

– Jag ser fram emot att leda programmet i linje med de mål och visioner som är uppsatta, säger Anna. Sedan 2018 har Anna haft ansvaret för totalförsvarsarbetet på Post- och telestyrelsen. Privat-offentlig samverkan med aktörer inom sektorn elektronisk kommunikation och post, liksom samarbete med andra myndigheter har varit huvudsakliga delar i hennes arbete.

– Annas erfarenhet från privat-offentlig samverkan, liksom arbete med försörjningsberedskap inom totalförsvarsområdet är mycket relevant för rollen, säger Thorbjörn Ebefors.

Elektroniksystem i världsklass

I vår digitaliserade värld är elektroniksystem en förutsättning och inom det området är Sverige ett land i världsklass. För att Sverige ska kunna fortsätta vara världsledande inom elektroniksystem är samverkan mellan företag i branschen, universitet och forskningsinstitut helt avgörande. Även att bibehålla och utveckla spetsområden, samt att säkra kompetensförsörjningen i Sverige, är av stor vikt.

– Inom samverkan och kompetensförsörjning har Smartare Elektroniksystem en mycket viktig roll att fylla, avslutar Anna.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på nyheter och uppdateringar från oss på Smartare Elektroniksystem. Vårt nyhetsbrev innehåller allt från tips på kommande event till nyheter från branschen.