Kalendarium


TEC Lund

Den 27 september 2018 kl 09:00-16:00 arrangeras TEC Lund på Medicon Village Science Park i Lund som ligger i anslutning

Lund

27 september 2018

Inspirationsdag – Göteborg 2/10

Den 2 oktober arrangerar vi tillsammans med Svensk Elektronik och Microwave Road en inspirationsdag. Dagen är skräddarsydd för att diskutera

Göteborg

2 oktober 2018

Plats Chalmersska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg
Tid kl. 09:00-16:30, inkl lunch

Embedded Conference Scandinavia

Varmt välkommen till årets Embedded Conference Scandinavia (ECS)! ECS fortsätter att växa år för år. De senaste åren har evenemanget lockat

Stockholm

6 - 7 november 2018