PEA Innovationskluster

Smartare Elektroniksystem satsar på att tillgängliggöra tryckt elektronik, en disruptiv teknologi för elektronikframställning.

Området befinner sig i snabb utveckling vad gäller så väl forskningsresultat inom denna teknologi som inom teknik- och produktutveckling för att få fram produkter och produktionsmetoder för nya tillämpningar av tryckt elektronik. Elektronik i helt nya sammanhang kommer att vara möjligt. Det är den egna fantasin som sätter gränser för framtidens elektronik baserat på denna nya teknologi. Jämfört med vanlig elektronikproduktion ger tryckt elektronik en mängd nya möjligheter, såsom billig massproduktion, elektronik på flexibla substrat och snabb prototypframställning i små serier.

Få svenska företag har hittills vågat eller kunnat använda sig av tryckt elektronik trots att Sverige ligger långt fram i internationella jämförelser gällande FoU inom Tryckt elektronik. Samtidigt så ser vi i omvärldsbevakning hur företag och länder satsar på Tryckt elektronik för att skapa förnyelse i näringslivet. För att synliggöra möjligheterna och få fler svenska företag att testa hur de kan använda tryckt elektronik i sin verksamhet har Smartare Elektroniksystem inom tryckt elektronik gjort sin största satsning hittills på ett enskilt projekt – PEA Innovationskluster.

Status tryckt elektronik i Sverige
Nya elektroniska material som t.ex. elektriska ledare och halvledare i form av plast (polymerer), har gjort det möjligt att tillverka elektroniska ”bläck”. Dessa bläck kan användas för att rita, eller trycka, elektroniska komponenter och kretsar på papper eller plast.

Processen kan automatiseras genom att använda skrivare (t.ex. bläckstråleskrivare) eller tryckpressar, vilket ger processer för massproduktion av elektronik kallad tryckt elektronik.

RISE Acreo och Linköpings Universitet i Norrköping samarbetar inom PEA (Printed Electronics Arena) och driver där en testbädd/demonstrationsanläggning/pilotlina för tryckt elektronik som är världsunik. Tack vare anslag på ca 25 MSEK från Knut och Alice Wallenbergs fond utgör utrustningen inom PEA och det nya laboratoriet nu Europas modernaste anläggning för forskning och utveckling av framtidens produktion för tryck elektronik.

Inom PEA har fokus hittills legat på teknik- och konceptutveckling, utveckling av produktionsteknik samt marknadsanpassning inom områden som

  • Smarta förpackningar
  • Sensorer i byggd miljö
  • Tryckta solceller på papper eller plast
  • Äkthetsverifiering
  • Sensorplattform för tillämpningar inom hälsa och vård

Smartare Elektroniksystem vill nu möjliggöra en breddning av användandet av tryckt elektronik hos svenska företag och satsar därför på det enskilda projektet PEA-Innovationskluster. Innovationsklustret ökar synligheten av tryckt elektronik, informerar företag om möjligheterna och erbjuder företagsanpassade tjänster så varje företag kan få sina speciella behov tillgodosedda.  Dessa företagsanpassade tjänster omfattar exempelvis support vid framtagning av prototypdesign, deltagande vid prototypproduktion i testbädden, deltagande vid utvärdering av prototyper.

Nyttjandet av testbädden kan ske i tre nivåer
– Köp FoU-projekt av RISE Acreo och betala enligt gällande taxor (uppdateras årligen)
– Låt er egen personal arbetar tillsammans med Acreo personal i PEA-Manufacturing. Acreo debiterar enligt gällande taxor beroende på insats.
– Hyr enskilda maskiner eller hela anläggningen under kortare perioder. Avgifter för detta förhandlas från fall till fall, bl.a. beroende på krav på sekretess och övriga aktörers möjlighet att samtidigt nyttja anläggningen.
– Delta i utbildning i Tryckt elektronik i PEA-Manufacturing.

Läs mer om PEA