Påverkansplattform

Projektet påverkansplattform syftar till att öka svenskt deltagande i EUs forskningsprogram, så som H2020, ECSEL och Eureka.

Mer information kommer snart.

Kontaktinformation

Pierre-Yves Fonjallaz, projektledare, pierre-yves.fonjallaz@acreo.se