Tryckt Elektronik

Tryckt elektronik befinner sig i snabb utveckling vad gäller både forskning och kommersialisering och kompetensnavet för Tryckt elektronik i Sverige ”Printed Electronics Arena” arbetar aktivt för att driva och samordna utvecklingen och kommersialiseringen av Tryckt elektronik.

Tryckt och organisk elektronik baserar sig på nya elektroniska material, som t.ex. elektriska ledare och halvledare i form av plast (polymerer), som har gjort det möjligt att tillverka elektroniskt ”bläck”. Detta bläck kan användas för att rita elektroniska komponenter och kretsar på papper eller plast. Processen kan automatiseras genom att använda skrivare (t.ex. bläckstråleskrivare) eller tryckpressar, vilket ger en process för massproduktion av elektronik kallad Tryckt elektronik.

Sverige är ett av de ledande länderna inom forskning och utveckling av Tryckt elektronik. Genom kompentensnavet ”Printed Electronics Arena” så samlar vi de svenska aktörerna inom Tryckt elektronik och skapar möjlighet till samordnade satsningar och kontaktvägar till svenska företag och forskningsaktörer.
Printed Electonics Arena-Manufacturing, är den ledande Test- och Demoanläggningen för utveckling av tryckt elektronik. PEA-Manufacturing arbetar med såväl entreprenörer som små och stora företag, forskningsaktörer samt branschorganisationer. PEA-Manufacturing är öppen för alla typer av organisationer och företag som vill prova Tryckt Elektronik i sina produkter eller processer. Det finns möjlighet att arbeta både på egen hand i eller i samråd med de utbildade forskare och operatörer som arbetar i PEA-Manufacturing.

Målet för kompentensnavet PEA är att skapa en samverkansprocess som synliggör och samordnar de nationella kompetenserna inom Tryckt elektronik för att Sverige ska fortsätta att utvecklas och vara ett av de ledande länderna inom Tryckt elektronik inom både näringslivet och FoU. Trenden de senaste åren är att Tryckt elektronik utvecklas mot att sätta samman kompletta system och därmed så vidgas applikationsmöjligheterna. Det medför att de olika komponenterna inom Tryckt elektronik kan kombineras till ett mycket stort antal applikationer för många olika marknader. De komplexa produkterna ökar behovet av samarbete mellan flera aktörer och aktualiserar behovet av ett nationellt kompetensnav för Tryckt elektronik i syfte att bibehålla och fortsätta att utveckla Tryckt elektronik som ett Svenskt spetsområde.

Specifika mål för navet

 

  • Synliggöra att kompetensnavet genom arktiklar, nyhetsbrev och hemsidor som PEA konsortiet förfogar över, samt pressreleaser.
  • Sammanställa och synliggöra alla aktörer inom Tryckt elektronik i Sverige, både inom FoU samt företag på PEAs och/eller Acreos hemsida samt övriga som vill synliggöra sammanställningen.
  • Upprätta relationer och kontaktytor med de andra spetsområdena i Smartare Elektronik system
  • Upprätta relationer och kontaktytor med programkontoret för smartare elektroniksystem
  • Synliggöra den öppna pilot fabriken för Tryckt elektronik PEA-Manufacturing och tydliggöra tillgängligheten på anläggningen.

Aktörer

Se http://www.printedelectronicsarena.com/partners/

Kontaktinformation

Tommy Höglund tommy.hoglund@ri.se
Manager Printed Electronics Arena
RISE ICT, Acreo
Mobile: +46 72-245 46 74
Box 787
601 17 Norrköping
Besök: Bredgatan 33
www.printedelectronicsarena.com
www.ri.se