Tillförlitlig Elektronikhårdvara

Den snabba utvecklingen av elektronikhårdvara medför krav på högre tillförlitlighetskunnande för att kunna säkerställa tillförlitligheten tidigt i utvecklingsprocessen. Tillgång på tillförlitlighetskunnande och resurser för tillförlitlighetstestning kommer vara avgörande för svenska elektronikföretags konkurrenskraft.

tillforlitlig-elektronikhwFör de flesta elektronikprodukter är hög tillförlitlighet helt avgörande för deras konkurrenskraft. Det gäller speciellt för produkter inom de för Sverige viktiga marknadsområdena automotive, medicinsk teknik, militär/säkerhet, telekom, energi och automation/produktion.

Traditionellt har tillförlitlighet säkerställts genom att konstruera, tillverka och testa enligt standarder som är baserade på erfarenheter av mogen teknik, dvs gårdagens teknik. Ny teknik medför alltid risk för nya felmekanismer. Idag sker utvecklingen av ny teknik för konsumentprodukter där hög funktionalitet till lågt pris är fokus. Det finns därför speciellt stor risk för tillförlitlighetsproblem för produkter som används i mer krävande miljöer och som har krav på betydligt längre livslängd.

Vid implementeringen av ny teknik behövs därför nya arbetssätt för att säkerställa tillförlitligheten och det bör ske tidigt i utvecklingsprocessen. Det är viktigt att kunna göra rätt från början för att undvika sena och dyra konstruktionsändringar samt förseningar i produktlanseringen. Än viktigare är att undvika att man överlåter till kunden att upptäcka tillförlitlighetsproblem. Detta ställer krav på högre tillförlitlighetskunnande och mer resurser för tillförlitlighetstestning än vad de flesta företag har tillgång till. Samarbete för att bygga upp tillförlitlighetskunnandet och för att utnyttja tillgängliga resurser för testning är därför nödvändigt.

Specifika mål för navet

Mål för spetsområdet ”Tillförlitlig Elektronikhårdvara” är att:

  • utveckla och sprida kunskap om metoder för att säkerställa tillförlitlighet tidigt under produktutvecklingen;
  • sprida information om tillförlitlighetsrisker med ny teknik;
  • skapa forskningsprojekt och nätverk för att stärka svenska företags förmåga att tillverka tillförlitlig elektronikhårdvara och
  • samla in och sprida information om vilka svenska aktörer som har kompetens och resurser inom området.

Aktörer

Det finns en sammanställning på aktörer med kompetens och resurser för att säkerställa tillförlitligheten av elektronikhårdvara. Det är främst kompetens och utrustning för att utföra olika typer av testning som finns sammanställd. I några fall beskrivs även kurser och utbildningar inom området. Flera av aktörerna har också listat områden/tillämpningar/forskningsprojekt där samarbete önskas med koppling till tillförlitlighet/simulering av elektronikhårdvara. Vill ni veta mer om aktörerna så använd kontaktinformation nedan

Kontaktinformation

Per-Erik Tegehall
RISE IVF
Mölndal
per-erik.tegehall@ri.se
031-706 6148