Mikro/nanoelektronik

Produkter och processer i samhälle och industri idag beror i allt ökande grad av mikro/nanoelektronik. En trend är t ex att sensorer kommunicerar med varandra och med internet, trådlöst och energieffektivt, för mätning och styrning av industriprocesser, eller allmänt för att anpassa omgivningen efter människans behov, till nytta för industri och samhälle. Tekniken revolutioneras av nya avancerade material t ex grafen.

mikronanoNästan alla produkter och processer i samhälle och industri idag utnyttjar mikro/nanoelektronik, och omfattningen förväntas öka rekordartat framöver. Den industriella verksamheten kommer att gynnas: fordon, medicin, telekom, säkerhet och försvar, process, energi, och miljö. Behovet av energieffektiva, självförsörjande elektroniksystem blir mycket stort.

Mikro/nanoelektronik är ett av EUs prioriterade områden, ett KET – Key Enabling Technology, en möjliggörande nyckelteknologi, dvs en teknologi som utgör basen för ny teknikutveckling, och något som Europas industri och samhälle måste satsa på för att hålla sig konkurrenskraftiga, inte minst internationellt.

Mikro/nanoelektronik har fått epiteten högteknologi och högkostnad på sig, och Intel och helautomatiserade superfabriker för CMOS-chips kommer i tankarna. Visserligen tillhör detta mikro/nanoelektroniken men denna är så mycket mer än så. Mycket av tekniken handlar om sensorer och andra komponenter som utnyttjar mikro/nanoelektronikens design- och tillverkningsmetodik men, men inte kräver hantering av extremt små strukturer eller hög renhet. Därmed blir tekniken mycket billigare och tillgänglig för alla, inte minst SME-er. Ofta utnyttjas nya material som integreras med kiselelektronik för att ge ny funktionalitet. Normalt krävs för tillverkning dedikerade lab men här finns nationella laboratorier (ex Myfab) som har erbjudanden på olika nivå efter behov: antingen lägger man ett uppdrag på labbet som sedan genomför arbetet med erfarna specialister, eller också utför man det själv och kan även hyra labutrymme.

Vi erbjuder forskning, utveckling och småskalig produktion inom mikro/nanoelektronik:

  • integrerade sensorer och aktuatorer av olika slag
  • detektorer och bildsensorer för optisk och joniserande strålning
  • design av elektroniksystem, både på chip-, modul- och kretskortsnivå (se Kompetensnavet “Elektroniska kretsar och system” vid LiU)
  • förmedlar kontakter till lämpliga labresurser – för beställningsarbeten eller projekt drivna med egen personal

Utförarna finns vid Sveriges olika universitet och företag: se separat lista på aktörer.

Labresurser: Myfab som är ett nätverk av laboratorier (renrum) för mikronanoelektronik-tillverkning, och många andra lab beroende på vilket behov som efterfrågas.

Specifika mål för navet

  • Kompetensnavet ska fungera som en kontaktpunkt inom mikro- och nanoelektronik (MNE) i Sverige
  • Navet ska samla in och strukturera Sveriges kompetens inom MNE och se till att den är öppet tillgänglig för alla svenska aktörer
  • Navet ska synliggöra området mikro/nanoelektronik i Sverige.
  • Navet ska bidra till att bygga nätverk och effektivisera värdekedjorna för aktörerna.
  • Långsiktigt mål: Kompetensnavet ska bidra till förbättrad kompetensöverföring mellan akademi och industri i Sverige inom MNE.

Aktörer

Aktörer involverade i projektet hittar ni här.

Kontaktinformation

Jan Andersson, Mittuniversitetet, jan.andersson@miun.se

Verksam inom Mittuniversitetets kompetenscentrum Sensible Things that Communicate (STC) som bl a innefattar detektorer och sensorsystem, inbyggda system, och industriella mätsystem.

Projektets websida: https://www.miun.se/en/stc-research-centre/research-projects/micronanoelectronics

Kontakta oss så berättar vi mer och diskuterar hur vi kan möta ert behov.