Kraftelektronik

Kraftelektroniken är idag mer aktuell än någonsin. Orsaken är att hållbar utveckling leder till ökande användning av elektrisk energi. Denna ökande efterfrågan skapar krav på el-energibesparingar och effektivare användning. Detta innebär mer utbredd användning av kraftelektroniska system och nödvändigheten av energiomvandlarsystem med hög verkningsgrad. 

kraftelektronikUtveckling av avancerade kraftelektroniska produkter och system för förnybara energikällor, elektrifiering av fordon och transporter och för smarta nät innebär konkurrensfördelar för svenska produkter på en global marknad och en möjlighet till industriell förnyelse och uppsving för den nationella ekonomi vilka får inte försummas.

En revolutionerande utveckling av högeffektiva energiomvandlarsystem möjliggörs av de nya halvledarmaterialen Galium Nitrid (GaN) och kiselkarbid (SiC) som i många applikationer kommer att ersätta system baserade på kiselkomponenter. Elektroniska komponenter baserade på de nya materialen möjliggör lägre förluster, högre frekvenser och därmed mera kompakta system med avsevärt högre verkningsgrad.

Användningen och effektiviseringen av kraftelektronik är aktuell i allt fler tillämpningar som: elektriska fordon (personbil, lastbil, buss), industriella motordrifter (för pumpar, fläktar, kompressorer och transportband), elektriska tåg, högfrekventa industriapplikationer (resonanta omvandlare), hissar och rulltrappor, värmepumpar och luftkonditioneringsutrustning, vitvaror, motordrifter för stålindustri (t.ex. valsverk), transmissionstillämpningar (HVDC och flexible AC transmission systems (FACTS)), elektrifiering av passagerarflyg m fl.

Generellt sett kan förlusterna minskas med minst 50% och ibland avsevärt mer för alla ovanstående applikationer med effektivare kraftelektronik. Applikationerna som är aktuella för SiC faller inom områdena industri, bostäder, energiutvinning och transport vilka tillsammans står för över 90% av Sveriges totala elförbrukning (Ref Energimyndigheten).

Specifika mål för navet

  • förmedlar kontakter och information som underlättar samarbeten och matchning av kompetenser hos aktörer från industri, akademi och forskningsinstitut,
  • främjar samverkan i värdekedjor över hela landet,
  • spelar en aktiv roll vid konsortiebildning,
  • samordnar kompetensöverföring inom kraftelektronikområdet.

Aktörer

Kommer snart

Kontaktinformation

Mietek Bakowski, RISE Acreo, Kista, mietek.bakowski@ri.se, +46 70781 77 60