Integrerade kretsar och system

Elektroniska kretsar och system är viktiga komponenter för alla spetsområden inom programmet Smartare Elektroniksystem. I Sverige spelar kompetensen för konstruktion av integrerade kretsar och system en viktig roll för att kunna miniatyrisera och överlag effektivisera nya lösningar och produkter.

integrerade kretsar och systemAmbitionen med detta kompetensnav är att stärka det svenska innovationssystemet genom att tillhandahålla spetskompetens inom den breda basen för konstruktion av elektroniska kretsar och system. Detta inkluderar avancerad kunskap och kompetens för:

  • Effektivt val och användning av kommersiellt tillgängliga integrerade kretsar och byggblock i form av processorer, bildsensorer, programmerbara kretsar (FPGA), dataomvandlare, m.fl.
  • Konstruktion och tillverkning av skräddarsydda och applikationsspecifika integrerade kretsar (ASICs). Dessa är ofta unika lösningar med anknytning till sensorer, implanterbar elektronik, Sakernas internet, fotonik, och andra spetsområden.
  • Integration av sammansatta elektroniska system med kombinationer av kommersiellt tillgängliga byggblock, egenutvecklade ASIC-lösningar, sensorer, och avancerad kretskortskonstruktion, samt gränssnitt mot och kommunikation med andra kretskort och system.

Genom flera workshoppar, möten och diskussioner och spridande av information i olika former genom olika kanaler, erbjuder navet en tydligare och bredare bild av den nationella kompetensen inom konstruktion av integrerade kretsar och system, samt ett förtydligande av dess utmaningar och möjligheter.

Målet är att bidra till säkrare kompetensförsörjning och förutsättningar för kunskapsöverföring och starkare samarbete mellan industri och akademi samt samverkan inom värdekedjorna för att behålla och utveckla svenska spetsområden.

I navets arbete är det viktigt att också se till att fånga upp de “små” aktörerna inom branschen och tillgodose deras önskemål. Genom att skapa en plattform utöver branschorganisationerna kan vi agera partner till aktörer, både inåt och utåt från branschen sett. Många av dessa aktörer har goda idéer och visionära projekt, men samtidigt inte möjligheten att nå ut i en konkurrensutsatt bransch.

Inom navet kan vi tillhandahålla nyhetsbrev samt disseminera resultat och andra nyheter via utarbetade kommunikationskanaler, såsom  sociala medier, hemsidor, för att på så sätt stärka samarbetsmöjligheterna.

Specifika mål för navet

  • Kompetensnavet ska fungera som en kontaktpunkt inom området konstruktion av elektroniska kretsar och system (EKS) i Sverige
  • Samla in och strukturera Sveriges kompetens inom EKS och se till att den är öppet tillgänglig för alla svenska aktörer
  • Synliggöra området elektroniska kretsar och system i Sverige.
  • Bidra till att bygga nätverk och effektivisera värdekedjorna för aktörerna.
  • Långsiktigt mål: Förbättrad kompetensöverföring mellan akademi och industri i Sverige inom MNE.

Aktörer

Länken nedan visar exempel av flera svenska aktörer relaterade till navets intresse och mål

http://www.miun.se/siteassets/forskning/center-och-institut/stc/forskningsprojekt/aktorer_mne_o_eks.pdf

Kontakta oss gärna och vi inkluderar ditt företag/organisation i listan.

Kontaktinformation

Atila Alvandpour
Linköpings universitet, SE-581 83 Linköping,
Email: Atila.Alvandpour@liu.se
Telefon: 013 285818