Inbyggda System

Kompetensnavet för inbyggda system samlar kontakter med ett brett spektrum av kunskaper för att genom samverkan stärka svensk industri. Navet samlar kompetens inom områden såsom systemintegration, trådlösa tekniker, inbyggd mjukvara, testning och annat för en mängd olika tillämpningar av inbyggda system.

embeddedInbyggda system används idag inom industriell automation, fordon, hälsovård, kommunikation, eldistribution, fjärrvärme och många andra tillämpningar. Ett inbyggt system innehåller typiskt sensorer och/eller aktiverande funktioner som styrs lokalt av uppkopplade mikrokontrollers som samverkar med andra system. En mobiltelefon kan också anses vara en komponent i ett inbyggt system.

Inbyggda system används inom industriell automation för att övervaka och kontrollera processer och produktion. Viktigt är hur olika komponenter och delsystem i stora system enkelt kan kopplas ihop utan omfattande och kostsamt integrationsarbete, gärna med trådlös kommunikation. Effektiv hopkoppling av komponenter och delsystem från olika leverantörer kan reducera kostnader och korta tiden för anpassningar.

Den vida användningen av inbyggda system påverkar redan idag vårt samhälle, och kommer sannolikt att göra det i alltmer utsträckning under kommande år. Kompetensnavet erbjuder ett nätverk med olika aktörer som tillsammans kan hjälpa varandra i att stärka Sveriges konkurrenskraft med den samlade kunskapen om inbyggda system. Vi hjälper er att hitta rätt kompetens som ni behöver för att förbättra och förnya era produkter, eller utveckla nya lösningar för framtida produkter och erbjudanden.

Specifika mål för navet

  • Stärka det svenska innovationssystemet inom inbyggda system, generellt och omfattande olika tillämpningar
  • Inventera aktörer och kompetens inom området
  • Möjliggöra och underlätta effektiv samverkan mellan aktörer
  • Informera om kompetensnavet och söka synergier för stärkt konkurrenskraft
  • Identifiera utmaningar och verka för förbättrad samverkan mellan aktörer
  • Koppla utmaningar och kompetensbehov till existerande och framtida utbildningar

Aktörer

Det finns redan ett flertal lokala kompetenscenter och kluster som samlar kompetenser inom inbyggda system och verkar för samverkan inom geografisk avgränsade områden. Exempel på sådana center och kluster är ICES (Innovative Centre for Embedded Systems) vid KTH, ProvessIT Innovations vid LTU och UmU, CMTF (Centrum för medicinsk teknik och fysik) vid UmU, CASTT (Centre for Automotive Systems Technologies and Testing) vid LTU, FindIT på Sandbacka Park i Sandviken, Lindholmen Science Park i Göteborg) och Innovatum i Trollhättan. Därtill finns omfattande verksamhet inom inbyggda system vid de svenska universiteten och högskolorna. Kompetensnavet ska verka för samverkan på ett nationellt plan som komplement till existerande lokala kompetenscenter, kluster, universitet och högskolor och därmed stärka svensk konkurrenskraft.

Kontaktinformation

Ulf Bodin
Institutionen för system- och rymdteknik
Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå
Tel. +46 (0) 70 579 55 19
E-post Ulf.Bodin@ltu.se