Inbyggda Sensorsystem för Hälsa

Kompetensnavet har för avsikt att stärka det svenska innovationssystemet inom elektroniska komponenter och system inom spets- och insatsområdet inbyggda system och marknadsområdet medicinsk teknik/life science.

De insatser som planeras kommer att vara fokuserade mot tre viktiga utmaningar/områden:
1. Skapa bättre kunskapsöverföring och samverkan i värdekedjorna
2. Bibehålla och utveckla svenska spetsområden
3. Skapa säkrare kompetensförsörjning.

sensorsystem-halsaMarknadsområdet för kompetensnavet Inbyggda Sensorsystem för hälsa är medicinsk teknik/life science. Utvecklingspotentialen inom inbyggda system är enorm, och möjligheten att inkludera sensorer och datorer i vardagsprodukter har inneburit att vi idag har möjlighet att monitorera oss själva eller patienter i miljöer där det tidigare inte varit möjligt.  Denna monitorering kan ofta ske med produkter som ursprungligen hade ett annat syfte, det uppenbara exemplet är mobiltelefonen, vilken utvecklats från en specialiserad apparat för talsamtal till en generell kommunikationscentral med integrerade sensorer. Om monitoreringen klassas som medicinsk övervakning ställs helt nya krav på systemet, men det öppnar också möjligheter att med massproducerade produkter kunna följa hälsotillståndet hos enskilda.

Intresset för hälsomonitorering med bärbara sensorsystem och sensornätverk är stort, och en av de drivande krafterna är de demografiska förändringarna i samhället, med allt fler äldre och multisjuka som önskar leva så självständigt som möjligt i sin normala hemmiljö. Såväl i Europa som i USA och Asien har området inbyggda sensorsystem för hälsomonitorering utpekats som ett tillväxtområde med en mycket stor marknadspotential.

Sverige har en lång tradition av innovation och utveckling av medicintekniska system och system för arbetshälsa. Företag som byggts kring sådana produkter inkluderar Elema (Siemens-Elema/S:t Jude Medical) vilka varit pionjärer inom det medicintekniska området med innovationer som pacemakern och respiratorn, samt Autoliv vilka varit pionjärer inom fordonssäkerhet med utveckling av innovationer runt säkerhetsbälten och airbags. För att Sverige skall fortsätta vara i framkanten av utvecklingen av inbyggda sensorsystem för hälsa krävs nationell samverkan och dedicerade satsningar för ökad innovation inom området.

Förutom samverkan mellan forskare och industri, utgör även den offentliga sektorn en nyckelaktör. Det ställs extra hårda krav på användarvänligheten av teknik utvecklad för vård och omsorg. Tekniken måste vara intuitiv att använda och det ställs höga krav på tillförlitligheten av systemen, då människors hälsa och till och med liv utsätts för fara i annat fall.

Specifika mål för navet

  • Stärka det svenska innovationssystemet inom inbyggda system/medicinsk teknik.
  • Inventera aktörer & kompetens inom området.
  • Möjliggöra effektiv samverkan mellan aktörer.

Lista aktörer

Websida för sammanfattande information och länkar till kontakter:

http://www.mdh.se/forskning/inriktningar/2.4200/ess-h/kompetensnav-inbyggda-sensorsystem-for-halsa-1.88797

Kontaktinformation

Maria Lindén, Professor, Mälardalens högskola, Västerås, maria.linden@mdh.se, 021-101548