Antenn-, mikrovåg- och terahertzsystem

Antenn-, mikrovåg- och terahertzsystem (AMT) är ett viktigt elektronikområde för flera svenska industribranscher såsom telekom, försvar, rymd, transport och medicinsk teknik. AMT möjliggör trådlös kommunikation och sensorer i GHz området. Kompetensnoden AMT samlar svenska intressenter från komponent till system.


Antenn-, mikrovåg- och terahertzsystem (AMT) möjliggör trådlös kommunikation och sensorer från 0.3 GHz till 300 GHz..
Området AMT är multidisciplinärt, från material till system. Inom mikrovågsfrekvenser 0.3-30 GHz är AMT ett väletablerat område med tillämpningar inom svenska styrkeområden såsom telekom, försvar och säkerhet, rymd, fordon och medicinsk teknik. AMT har en stor innovationspotential vilket bevisas av en relativt stor mängd forskning och utbildning inom området. De stora företagen har idag omfattande forskning inom AMT för 5G, internet of things och autonoma system. Många nya små företag har startats.
AMT omfattar långa värdekedjor och en mängd olika kompetenser och teknologier. Inom telekom behövs AMT för utveckling inom exempelvis basstationer, radiolänkar, multi-antennsystem och satellitkommunikation. Militär radar var ett tidigt exempel på användandet av mikrovågstekniken och där har utvecklingen på senare tid drivits av nya halvledare och array-baserade antennsystem. Radar är numer standardutrustning i fordonsbranschen för säkerhet och självkörande bilar. AMT används även generellt inom sensorsystem, från inspektion av material till känsliga mottagare i radiometrar.
Uppskattnings finns det ett femtiotal svenska företag med några tusen direkt aktiva inom AMT i svensk industri. Cirka 200 forskare återfinns på svenska universitet och forskningsinstitut. Utöver detta finns även omfattande forskning och utveckling om implementering och ny användning av AMT. AMT området handlar om allt från elektromagnetisk modellering, olika halvledarteknologier till byggsätt och mättekniker. Dessutom är verksamheten till stor del fokuserad på trådlösa system och kommunikationstekniker. Det finns därmed ett stort behov att förstå hur komponenter och system inom AMT hänger samman. I Sverige har vi goda förutsättningar att leda utveckling inom AMT tack vare att vi har världsledande stora industrier, stark forskningstradition och ett stort antal småföretag.

Specifika mål för navet

 

  • Fungera som nationell kontaktnod för att förmedla kontakter till den/de som söker kompetens inom AMT i Sverige.
  • Upprätta och underhålla en lista över alla intressenter inom AMT i Sverige.
  • Synliggöra AMT kompetensnavet via Smartare Elektroniksystems hemsida och kompetenscentrens hemsidor GHz Centrum och ChaseOn samt via deltagande på Smartare Elektroniksystems möten och presentation på centrumdagar och Swedish Microwave Days
  • Utgöra en strategisk resurs för koordination och insatser inom AMT: Större utlysningar, centruminitiativ, strategiska agendor och uppvaktningar. Bevaka internationella AMT initiativ inom EUs forskningsprogram

Aktörer

En lista finns på www.chalmers.se/ghz

Kontaktinformation

Jan Grahn, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Epost: jan.grahn@chalmers.se
Telefon: +46 – 730-34 62 99