Prepare

Smartare Elektroniksystem finansierar projektmedel vid två lärosäten, Mälardalens Högskola och Högskolan i Halmstad för utveckling och införande av förberedande program inför industrianknuten forskarutbildning riktat främst till yrkesverksamma i elektronikindustrin (SME).

Prepare kommer att bidra till ökad förståelse för forskarstudier och att fler personer i SME-företag kvalificerar sig för doktorandstudier inom elektronik.

Genom programmet, som är tänkt att utgöra en brygga mellan en grundutbildning och en forskarutbildning, kan blivande doktorander och företag under 6-12 månader få en introduktion till forskning och bättre förståelse för forskarstudier, vilka möjligheter det ger ett SME-företag, samt att identifiera lämpliga forskningsfrågeställningar. Det kan för individen handla om att den ämnesspecifika grundutbildningen ligger långt tillbaka i tiden eller kanske saknas formella antagningskrav. För företagen kan det handla om att få ett bra underlag inför ett beslut om att tillåta en anställd att bli industridoktorand. Målgruppen är teknisk personal i små och medelstora företag med ambition att bli industridoktorander inom området elektronik.

Ökat antal industridoktorander i Sverige är en viktig del i kunskapsöverföringen mellan akademi och industri. Ett Prepare-program förväntas underlätta för yrkesverksamma att vidareutbilda sig. Även om deltagandet i Prepare programmet inte leder till en fullföljd forskarutbildning kommer Prepare-tiden ge deltagarna insikt i vetenskapligt arbete i industrirelevanta projekt, något som är värdefullt för svensk elektronikindustri.