NTA projektet

Smartare Elektroniksystem vill synliggöra och öka intresset för elektronik och programmering i grundskolan.

Bakgrund

Programmet Smartare Elektroniksystem arbetar för att långsiktigt säkra kompetensförsörjningen till den svenska elektronikbranschen. Detta sker på flera nivåer i det svenska utbildningssystemet. Läroplanen i ämnet Teknik på grundskolan har förändrats och från 2018 ska alla elever ha 200 h undervisning i ämnet. Dessutom finns det uttalat att grundläggande förståelse för digital teknik och programmering ska komma in, vilket öppnar för att elektronikområdet kan tydliggöras i undervisningen på ett helt nytt sätt mot tidigare. Det handlar om att öka elevernas intresse för teknik och naturvetenskap samt om att påvisa elektronikens möjligheter att lösa allt från enkla vardagsproblem till stora samhällsutmaningar.

Mål och syfte

Mål och syfte med satsningen är att i samverkan med NTA få fram läromedel i form av s.k. NTA- teman. Innehållet i temana ska synliggöra digital teknik i produkter och tjänster samt hur denna teknik har påverkat människor och samhälle samt dess konsekvenser.

Målgrupper och innehåll

Läromedlet är uppdelat i två teman, Smartare Produkter för åk 4 – 7 och Den Smarta staden för
åk 6 – 9. Vidare är innehållet i de båda temana uppbyggda kring s.k. uppdrag. Med plattformen Micro:bit från England och BBC används ett elektroniksystem med en mikrodator med tillhörande utvecklingsmiljö för de laborativa inslagen. Programmeringen sker med s.k. blockprogrammering, där ingenjörsarbetets designprocess kommer med i undervisningens uppdrag.

De båda temana ligger helt i linje med de aktiviteter som programmet Smartare Elektroniksystem gör kring kompetensförsörjning. Lanseringen av det första temat Smartare Produkter har påbörjats under hösten 2019 och planen är att temat Den Smarta staden blir klar för lansering i början av hösten 2020.

Samverkan med NTA och övriga organisationer

Smartare Elektroniksystem jobbar i nätverk och valet att samarbeta med NTA Skolutveckling gjordes efter en noggrann utvärdering av möjligheterna till stor spridning med kvalitativt innehåll.
NTA står för Naturvetenskap och Teknik för Alla.

Med i samarbetet och i utvecklingsprocessen finns även andra organisationer som CETIS (Centrum för Teknik i Skolan) samt det Vetenskapliga rådet inom NTA-organisationen. Även rådgivare till Skolverket ingår i en av arbetsgrupperna.

Se länken https://ntaskolutveckling.nu/teman/smartare-produkter/ för mer information kring temat Smartare Produkter.