Tidigare Internationella event

Programkontoret har under 2019 deltagit olika Internationella events, ett axplock:

ECSEL 2019 Helsingfors 19-21 November

EFECS 2019 – European Forum for Electronics Components and Systems samorganiseras mellan ECSEL-JU, EPoSS, AENAS, ARTEMIS-IA och Europiska kommissionen i samarbete med EUREKA och fokuserar på “our Digital Future” and the Electronic Components and Systems (ECS) genom hela värdekedjan inom Europa. Detta årligen återkommande internationella forum ordnas i 2019 i Finland.

EFECS ger många möjligheter att lära sig mer om de senaste utvecklings-, samarbets- och finansieringsmöjligheterna inom ECS-sektorn.
Smartare Elektroniksystems programkontoret deltog och koordinerade en industridelegation av 10-tal svenska företag. Vissa deltagare kombinerade EFECS med att delta på SLUSH i direkt anslutning. SLUSH är ett av världens stora tech events som årligen drar mer än 25,000 besökare till eventet i Helsingfors. Magnus och Thorbjörn, från programkontoret, var på plats i Helsingfors och tillsammans med representanter från Digital Sweden visades svenska elektronikbranschen upp sig i en svensk monter där ett urval av våra svenska smartare elektronik projekt och våra 350+ företag och andra intressenter från vår svenska elektronik projektportfölj presenterades.

ECSEL Symposium Rumänien 17-18 juni

Programkontorets representanter, Magnus och Thorbjörn, var på plats i Bukarest och tillsammans med representanter från Digital Sweden visade svenska elektronikbranschen upp sig i en svensk monter där ett urval av Smartare Elektroniksystems projekt presenterades.

EUREKA Global Innovation Summit Manchester 14-16 maj

Smartare Elektroniksystems representanter Magnus Svensson och Thorbjörn Ebefors var på plats i Manchester med drygt 2000 andra deltagare från drygt 50 länder. De deltog på Vinnovas frukostseminarium och på EUREKA Innovations konferens samt Koreas Eureka Dag där ca 100 Koreanska SMEer pitchade projektidéer där de önskar internationella samarbeten inom Eureka clustren eller Eurostars programmen. Även 10 stycken Kanadensiska bolag inom elektroniksystem och smart hårdvara med fokus på integrerade innovativa AI lösningar söker samarbeten med svenska SME företag. Kontakta Thorbjörn eller den kanadensiska ambassaden i Stockholm om mer information önskas.

Mer info på: https://www.egis2019registration.org/