Internationalisering

Vår strategiska insats inom Internationaliseringsområdet syftar till att öka svenskt deltagande i EUs forskningsprogram, så som H2020, ECSEL och Eureka.

Kontaktinformation
Thorbjörn Ebefors, biträdande programchef och internationaliserings ansvarig, thorbjorn.ebefors@smartareelektroniksystem.se

Smartare Elektroniksystems Internationaliserings grupp arbetar faciliterande och nätverkande. Flera aktörer gör sedan flera år stora strategiska satsningar inom  Digitalisering med smartare elektronik system och dess strategiska teknikområden inom elektronik, komponenter och system (ECS) som väsentliga möjliggörare sk key enebling technologies (KETs) för denna digitalisering. Vinnova utvecklar och förvaltar ett antal program som ska bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft inom flera närliggande områden, där vårt Strategiska Innovations program är ett. Dessa satsningar behöver ökat stöd för internationaliseringsaktiviteter och samverkan mellan aktörer, utöver en sammanhängande värdekedja från forskning till innovation. Smartare elektronik system arbetar i nära samarbete med Digital Sweden och ESCEL Mirror Group Sweden plattformen och andra svenska SIPar likt väl som med våra syster organisation inom ECS området i Italien, Österrike och Tyskland.

Programkontorets Internationaliseringsaktiviteter ska facilitera

  • internationell närvaro
  • internationella samarbeten
  • inflytande på programkontorets och Sveriges strategiska satsningar och bevaka synergier mellan det svenska och Europeiska/Internationella ekosystemens strategiska roadmaps inom ECS området.

Våra aktiviteter stödjer:

  • smartare elektroniksystems programkontor och dess projektportfölj företag samt övriga intressenter
  • och lotsar programmets behovsägare till Internationella kontakter, projekt och affärer
  • kommande Strategiska innovations agendor och roadmaps via bevakning av motsvarande internationella strategi arbete och roadmaps

Arbetet omfattar H2020 och efterföljande 9:e ramprogram (Horizon Europe) och andra samarbetsmöjligheter inom europeiska och icke-europeiska internationella forsknings- och innovations (F&I)-program så som EIC, EUREKA och ECSEL JU. Det ska löpande stämmas av och synkroniseras med andra relevanta grupperingar. Avsikten är att vi skall komplettera och dra nytta av befintliga aktörer och nätverk i genomförandet och vårt påverkans och internationaliseringsarbete på EU nivå. Några av dessa aktörer som vi samarbetar med är:
–  EUSME support  kontoret (https://eusme.se/)
–  Tillväktverket och EEN (https://enterpriseeurope.se/information–radgivning.html)
–  Svenska utländska kontoren inom EIT Digital (https://www.eitdigital.eu/)
–  Business Swedens olika internationaliserings program (https://www.business-sweden.se/Export/tjanster/SME/)
–  Vinnovas internationaliserings avdelning (https://www.vinnova.se/m/vart-internationella-arbete/)
med flera aktörer.