Internationalisering

Projektet påverkansplattform syftar till att öka svenskt deltagande i EUs forskningsprogram, så som H2020, ECSEL och Eureka.

Kontaktinformation
Thorbjörn Ebefors, projektledare, thorbjorn.ebefors@smartareelektroniksystem.se

Programkontoret har deltagit på:

 

EUREKA Global Innovation Summit Manchester 14-16 maj

Smartare Elektroniksystems representanter Magnus Svensson och Thorbjörn Ebefors var på plats i Manchester med drygt 2000 andra deltagare från drygt 50 länder. De deltog på Vinnovas frukostseminarium och på EUREKA Innovations konferens samt Koreas Eureka Dag där ca 100 Koreanska SMEer pitchade projektidéer där de önskar internationella samarbeten inom Eureka clustren eller Eurostars programmen. Även 10 stycken Kanadensiska bolag inom elektroniksystem och smart hårdvara med fokus på integrerade innovativa AI lösningar söker samarbeten med svenska SME företag. Kontakta Thorbjörn eller den kanadensiska ambassaden i Stockholm om mer information önskas.

Under hösten kommer Vinnova ordna infomöten och planera för en innovationsresa till Kanada för företag intresserade av stärkta samarbeten med Kanadensisk elektronik och AI industrin.

ECSEL Symposium Rumänien 17-18 juni

Programkontorets representanter, Magnus och Thorbjörn, var i förra veckan på plats i Bukarest och tillsammans med representanter från Digital Sweden visades svenska elektronik branschen upp sig i en svensk monter där ett urval av smartare elektronik projekt presenterades på vår video poster.

Om du vill pitcha nya projektidéer  för 2020 års ECSEL och Eureka utlysningar så rekommenderas att delta på EFECS konferensen i november i Helsingfors där Smartare Elektroniksystem tillsammans med Digital Sweden planerar för en industridelegation från Sverige med utvalda aktiviteter riktade för svenska elektronikföretag. Mer information kommer efter sommaren.

Tips om internationella events och konferenser i höst:

 

EFECS 2019 – European Forum for Electronics Components and Systems samorganiseras mellan ECSEL-JU, EPoSS, AENAS, ARTEMIS-IA och Europiska kommissionen i samarbete med EUREKA och fokuserar på “our Digital Future” and the Electronic Components and Systems (ECS) genom hela värdekedjan inom Europa. Detta årligen återkommande internationella forum ordnas i år i Finland.
EFECS ger många möjligheter att lära sig mer om de senaste utvecklings-, samarbets- och finansieringsmöjligheterna inom ECS-sektorn.
Smartare Elektroniksystems programkontoret deltar och planerar att koordinera en industridelegation av svenska företag.

Varmt välkomna att följa med oss och redan nu tar vi gärna emot inspel på aktiviteter vi kan bistå med.

Plats: Finlandia Hallen i Helsingfors, Finland
När:  19-21 november.

Läs mer HÄR

EPoSS Annual Forum 2019

EPoSS  (Industri associationen för smart system integration på EU nivå) Annual Forum 2019 hålls I år tillsammans med  IK4-Research Alliance i San Sebastian, Spanien den 15 – 17 oktober.

Plats: San Sebastian, Spanien
När:  15-17 oktober

Läs mer HÄR

SWII-2 Konferens om industriellt innovations samarbete med Schweiz inom AI, Big Data och VR/AR

Välkommen till en konferens om industriellt samarbete mellan Sverige och Schweiz inom digitalisering. Temat under konferensen är Artificiell Intelligens (AI), Big Data, Virtuell Reality (VR) och Augmented Reality (AR).

Deltar gör bland annat ABB, SAAB, Zeunity, Siemens, Swiss Mem, VR Switzerland, EMPA, Digital Switzerland, Hightech Zentrum Argau, Linköpings Universitet och Chalmers.

Under konferensen presenteras den 9:e gemensamma Sverige Schweiziska SWII-2 utlysningen under EUREKA genom bi-lateralt samarbete mellan Vinnova och Innosuisse.

Plats: Baden-Dättwil, Schweiz, ABB Schweiz AG Corporate Research, Segelhofstrasse 1K, 5405
När:  Tor 26 Sept 2019 kl 08:00-20:30

För SME bolag finns möjlighet att söka resebidrag (max 10,000 kr) från Vinnova. Mer info på: www.vinnova.se

Anmäl dig här

Tips om internationella EU utlysningar för Internationella forsknings och utveckling och innovations projekt relevanta för Smartare Elektroniksystems program:

SMARTEES  – Accelerator program för integrering av flexibel elektronikteknologier för nya produkter   

Detta accelerationsprogram har haft 4 cut-off under senaste 18 månaderna och avslutas nu med en och sista 5:e cut-off. För projekt inom tryckt, flexibel elektronik och additiva byggsätt passa på att utnyttja sista chansen för ett internationellt projekt under detta program. Sista chansen att söka är den 20 september (17:00 CET).

Läs mer här

EUREKA:

EUREKA-PENTA & EURIPIDES² annonserar  2020 års Synkroniserade projekt utlysning

PENTA och EURIPIDES²: EUREKA kluster som möjligörare av vår Digitala Ekonomi

I den första gemensam utlysningen våren 2019 mellan EUREKA klustren PENTA och EUROPIDES2 inkom 25 projektförslag med en möjlig potentiell 232 M€ investering för projekt inom smart mikro elektronik & sensorteknik samt inbyggda elektroniksystem, byggsätt och deras applikationer. Exempel på banbrytande innovativa lösningar på dagens problem i vårt samhälle inom tex. smarta transporter, hälsa, kommunikation, energi. 2019 års synkroniserade utlysning hade sökanden från 16 länder och 42% av de sökande utgjordes av små och Medelstora bolag. Tyvärr inga svenska deltagare, trots att Vinnova avsatt budget för svenska deltagare. Inför 2020 hoppas programkontoret att några av de nationella svenska elektronik projekten är redo att ta nästa steg och utökas till internationella projekt under EUREKA.

2020 års synkroniserade EURIPIDES²/PENTA utlysning öppnas i samband med EFECS I Helsingfors den 19 november. Följ med oss för matchmaking och bli uppdaterade på vad som händer internationellt.

Läs mer här

EUREKA-EUROSTARS2  för SMEer – Höst 2019 utlysning

Inom Eurostars kan små och medelstora företag söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt. Via internationellt samarbete ger Eurostars tillgång till ny kunskap, nya samarbeten och möjligheter att testa nya marknader. Svenska deltagare har hittills varit framgångsrika inom programmet och cirka 30 procent av alla sökande har fått finansiering.

Nästa utlysning stänger i september.

Mer information på Vinnova och Eurostars hemsidor:

https://www.vinnova.se/m/eureka/eurostars/

https://www.vinnova.se/e/eurostars-2-medfinansiering/

EUREKA-Innovationssamarbete mellan Sverige och Schweiz – SWII 2019 

Finansieringen för innovationssamarbete mellan Sverige och Schweiz i projekt med fokus på artificiell intelligens, Big Data och Virtual Reality samt Augmented Reality. Satsningen är en del av Swedish-Swiss Innovation Initiative (SWII).

Mer info om höstens utlysning och relevanta projektområden för Smartare Elektroniksystem finner ni HÄR!

H2020 SME Instrumentet blir EIC Accelerator

Nyheter för SME bolag med banbrytande teknologier.

Från i höst blir SME Instrumentet the EIC Accelerator– med erbjudande om riskkapital (Equity) investeringar i tillägg till enbart bidrag som tidigare varit fallet.

Tidigare i Juni öppnade detta pilot program upp med en ny utlysning av Fas-2 projekt med bidrag mellan 5 och 25 Mkr/företag och utöver det möjlighet att komplettera med riskkapital (Equity) upp till 150 Mkr.

Innovativa små bolag kan nu söka enskilda projekt upp till 175 Mkr (17,5 M€) genom kombinerad bidrag och equity för att snabbare skala upp .

Detta är för projekt nära marknaden som har teknikmognads nivå på 6-8 (9).

EIC Accelerator programmet beskrivs övergripande här.

För internationell samverkan med större företag finns möjligheten att söka samverkansprojekt inom FTI-FastTrack To Innovation programmet. Mer info: https://www.clustercollaboration.eu/open-calls/fast-track-innovation-fti-call-proposals

Nästa deadline för FTI ansökningar är i Oktober 2019.

Vi tipsar också om sista chansen att söka SME Instrument Fas-1 förstudie 50 k€ projekt där sista utlysningen stänger den 5:e september 2019.

Det populära EU H2020 SME Instrument programmet stängde sin sista Fas-2 utlysning i början av juni.

Ett flertal svenska SME elektronikbolag har erhållit stöd i storleksordningen 15-25 Mkr/ företag ur detta program under åren det pågått.

Nyligen öppnade det nya programmet upp för nya ansökningar.

För mer detaljerad information, dokument och deadlines för utlysningarna under 2019 och 2020 hänvisar vi till:  Horizon 2020 Funding and Tenders Portal.

För tips om EU H2020 projekt ansökningar och mer information om hur man går tillväga kontakta gärna EEN/EUSME supportkontoren runt om i Sverige. De har fått en ny uppdaterad hemsida: http://eusme.se/

Om ni är ett SME bolag med en banbrytande ny LIFESIENCE produkt lämpad för EIC Accelerator projekt finns möjlighet att också söka bidrag upp till 150 tkr för att utarbeta en vinnande SME-Fas-2 ansökan från Västra Götalandsregionen  eller via vår syster SIP SweLife.

Här kan du läsa mer om vad som gäller och hur mycket pengar man kan söka:

EU-kortet via Västa Götalandsregionen

Stöd för att söka EIC pilot via SweLife-SIPen