Internationalisering

Projektet påverkansplattform syftar till att öka svenskt deltagande i EUs forskningsprogram, så som H2020, ECSEL och Eureka.

Mer information kommer snart.

Kontaktinformation

Thorbjörn Ebefors, projektledare, thorbjorn.ebefors@smartareelektroniksystem.se