Strategiska satsningar

Förutom öppna utlysningar genomför programmet strategiska satsningar för att adressera svensk elektronikindustris tre huvudutmaningar

  • Skapa bättre kunskapsöverföring och samverkan i värdekedjorna
  • Bibehålla och utveckla svenska spetsområden
  • Skapa säkrare kompetensförsörjning