Prenumerera på tips och nyheter från Smartare Elektroniksystem

Handbok för cybersäker IoT

IoT-produkter är en viktig del i digitaliseringen av vårt samhälle. Utvecklingen går i snabb takt där allt mer kopplas upp och ihop och den berör alla sektorer i samhället. IoT Sverige vill öka användningen av IoT inom offentlig sektor för att skapa samhällsnytta och jämlika digitala förutsättningar för alla.

Samtidigt som utvecklingen av IoT går i rasande fart har även behovet av säkerhet ökat. Cyberattacker av olika slag blir allt vanligare mot såväl privat- som offentlig sektor. Även lagar, regleringar och branschkrav påverkar och ställer allt tydligare cybersäkerhetskrav på hanteringen av IoT. Mot bakgrund av detta har IoT Sverige och Smartare Elektroniksystem tillsammans med ett antal projektparter startat ett projekt för att ta fram en ny handbok för framtagning av cybersäkra IoT-produkter.

Målgrupp utvecklare och konstruktörer

Primär målgrupp för handboken är utvecklare och konstruktörer av IoT-produkter.

– Cybersäkerhet behöver finnas med under en IoT-produkts hela livscykel. Därför ska denna handbok omfatta råd ända från IoT-produktens idéstadium och framtagning till dess att den sätts i drift och vidare när den ska skrotas, eller användas till något annat. Cybersäkerhet ska finnas med i alla steg, säger Thorbjörn Ebefors, tf. programchef på Smartare Elektroniksystem.

Fler aktörer välkomnas

Smartare Elektroniksystem har tidigare tagit fram handboken Smartare Elektronikhandboken 2.0. Den nya handboken för cybersäkra IoT-produkter blir en fortsättning och förstärkning.

–Kompetensfrågan är central och syftet att skapa en cybersäkerhetshandbok är att förmedla och höja kompetensen för cybersäkerhet för dem som utvecklar IoT-lösningar. Vi välkomnar fler aktörer som kan bidra med input till handboken, säger Olle Bergdahl, programchef på IoT Sverige.

Projektet leds av det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem i samarbete med IoT Sverige och arbetet utförs tillsammans med ett flertal projektdeltagare från industri och akademi. Målet är att handboken ska vara framtagen i slutet av 2022.

 

Thorbjörn Ebefors

Thorbjörn Ebefors

Olle Bergdahl, foto: Mikael Wallerstedt

Olle Bergdahl, foto: Mikael Wallerstedt

Kontakt:

Thorbjörn Ebefors, tf programchef Smartare Elektroniksystem, [email protected]

Olle Bergdahl, programchef IoT Sverige, [email protected]

 


Fakta – syfte och målgrupp

Handboken för framtagning av cybersäkra IoT-produkter är ett projekt med målet att nya IoT-produkter som utvecklas i Sverige ska bli cybersäkra över tid. Fokus för projektet kommer att vara att ge handfasta råd/checklistor/standarder/metoder/best practices som kan läsas av elektronik- och mjukvaruutvecklare (samt deras chefer) som inte själva är säkerhetsexperter. Målgrupper för projektet är alla aktörer som deltar i värdekedjorna där IoT-produkter tas fram från första början till dess att livscykeln är slut och IoT-produkterna återvinns. Primär målgrupp är dock designers och konstruktörer av hård- och tillhörande mjukvara.

Ladda ner handboken här.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på nyheter och uppdateringar från oss på Smartare Elektroniksystem. Vårt nyhetsbrev innehåller allt från tips på kommande event till nyheter från branschen.