Tips
27 april, 2016

Företagsforskarskola i tillförlitliga inbyggda sensorsystem vid MdH

Stiftelsen för kunskaps och kompetensutveckling, KKS, finansierar en företagsforskarskola inom området Tillförlitliga inbyggda sensorsystem.

Är ditt företag intresserat av att knyta till sig en industridoktorand, nyanställning eller vidareutbildning av befintlig personal? Läs i så fall mer i denna pdf och hör av er till någon av kontaktpersonerna på Mälardalens Högskola.