INSTÄLLT – Workshops inom kompetensnavet: Inbyggda sensorsystem för hälsa

Vi har tyvärr blivit tvungna att ställa in detta tillfälle, men hoppas på att kunna återkomma med ett nytt tillfälle senare i höst.

Visa upp er verksamhet inom området Inbyggda sensorsystem för hälsa! Syftet är att kartlägga utvecklings- och forskningsaktiviteter inom detta område i Sverige och inbjudan riktar sig till forskare, forskningsinstitut, företag och offentlig verksamhet.

Kompetensnavet Inbyggda Sensorsystem för Hälsa inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem inbjuder härmed till en serie med workshops med syftet att kartlägga svenska aktörer verksamma inom området. Detta är workshop nummer tre och fyra och handlar om Mikrovågs- och radaravbildning/monitorering (25 aug förmiddag) respektive Sensor fusion och context awareness (25 aug eftermiddag).

Ni har nu möjligheten att anmäla ert deltagande. Om ni vill presentera (5-10 min) behöver vi er anmälan senast 5 augusti. Ni ombedes då skicka en sammanfattning på max 250 ord via länken nedan.

Program – Thursday 25 August

09:30

Registrering, kaffe

Visa mermindre
10:00

Mikrovågs- och radaravbildning inom Inbyggda Sensorsystem för hälsa

Området mikrovågs- och radaravbildning/monitorering inom inbyggda sensorsystem för hälsa utgör ett växande område med en mängd tillämpningar. Mikrovågor har egenskaper som gör tekniken fördelaktig för avbildning och detektion av vissa abnormaliteter i mänsklig vävnad såsom tumörer och blödningar. Av samma anledning dvs att de dielektriska egenskaperna hos material och substanser i vissa fall skiljer sig rejält åt kan mikrovågor även användas för att detektera alkohol- och blodsockernivåer i kroppsvätskor. Mikrovågornas förmåga att kunna penetrera och tränga igenom icke-metalliska material utgör en möjlighet till att, på distans, kunna upptäcka och detektera rörelser som andning även bakom material utan optisk transparens. Inom området ”smart homes” kan mikrovågstekniken användas för monitorering, positionering och falldetektion utan att behöva generera optiska bilder som kan utgöra ett hot mot den övervakades integritet.

Visa mermindre
12:00

Lunch

Visa mermindre
13:00

Sensor fusion och context awareness

Inbyggda sensorsystem för hälsa verkar i större system och miljöer med samverkande sensorsystem, lagrings- och bearbetningssystem. För att kunna hantera all information som samlas in och kunna erhålla en holistisk bild måste informationen vägas samman och tolkas. Detta kan göras genom sensor fusion och context awareness. Det yttersta målet för context awereness är att ha inbyggda system som förstår vår verkliga fysiska värld, smarta miljöer där interaktion mellan människa och dator känns naturliga.

Visa mermindre
16:00

Avslutning

Visa mermindre