Workshop om elektronik, optoelektronik och sensorer

Inspirations- och Interaktions-Workshop inriktad mot elektronik, optoelektronik och sensorer

Agenda:

  • Inspirerande ”Success stories” från industrivärld och akademi: från idé till produkt
  • ”Pitch”-session där du kortfattat kan berätta om vad ni arbetar med, och kanske ni söker samarbeten
  • Visa vad ni gör och intressera andra under Poster-sessionen
  • Presentation av kompetenskartläggning inom projektet Kompetensnav MikroNanoelektronik
  • Programmet SIP – Smartare elektroniksystem – vad händer härnäst?

 

Mer information finns här.