Integration av nyanlända med mjukvarukompetens

”Välkommen till en workshop för integration, för att stärka Sverige.

I dagsläget finns i Sverige brist på kvalificerad mjukvarukompetens samtidigt som det finns utmaningar i att integrera nyanlända.

Dessa två utmaningar i kombination gör att Swedsoft, i samarbete med Arbetsförmedlingen och CaptureInnovation AB startar ett initiativ i Västsverige för att underlätta för nyanlända med mjukvaruexpertis att komma i praktik eller arbete hos svenska arbetsgivare.”

Läs mer.