TeknikföreDagen 2016

”Temat för TeknikföreDagen 2016 är exporten och dess förutsättningar. Det handlar både om teknikföretags överlevnad på en global marknad och hur vi säkrar det svenska välståndet i framtiden.

Frågan är dock hur vi klarar konkurrensen. Vad krävs av företag och vilket stöd krävs från andra och inte minst från politiken? Och hur ser verkligheten ut? För att inte tala om kostnadsläget i Sverige.

Under eftermiddagen får du medverka i spännande samtal med företagsledare, politiker, opinionsbildare och många fler. Alla talar visserligen inte svenska men alla pratar varmt om export och affärer.”

Läs mer