SWII-2 Konferens om industriellt innovations samarbete med Schweiz inom AI, Big Data och VR/AR

Välkommen till en konferens om industriellt samarbete mellan Sverige och Schweiz inom digitalisering. Temat under konferensen är Artificiell Intelligens (AI), Big Data, Virtuell Reality (VR) och Augmented Reality (AR).

Deltar gör bland annat ABB, SAAB, Zeunity, Siemens, Swiss Mem, VR Switzerland, EMPA, Digital Switzerland, Hightech Zentrum Argau, Linköpings Universitet och Chalmers.

Under konferensen presenteras den 9:e gemensamma Sverige Schweiziska SWII-2 utlysningen under EUREKA genom bi-lateralt samarbete mellan Vinnova och Innosuisse.

Plats: Baden-Dättwil, Schweiz, ABB Schweiz AG Corporate Research, Segelhofstrasse 1K, 5405
När: Torsdag 26 september 2019 kl 08:00-20:30

För SME bolag finns möjlighet att söka resebidrag (max 10,000 kr) från Vinnova. Mer info på: www.vinnova.se

Anmäl dig här