The Sweden-Brazil Innovation Weeks

Vinnova vill stimulera samarbeten mellan svenska och brasilianska företag och forskningsinstitut. Flera utlysningar för detta är planerade. För att hitta samarbetspartners ordnas ett matchmakingevent 20 sep i São Paulo. Vinnova erbjuder resebidrag för svenska SMF.

Läs mer här.