Svensk-finsk nätverksdag inom IKT och digitalisering

Eventet riktar sig till dig som vill delta i europeiska samarbetsprojekt och starta med att hitta svenska och finska parter. Eventet är ett samarrangemang mellan Vinnova och Business Finland.

Datum: 5 februari
Plats: Kista

Anmäl dig här