SUMMIT 25 september 2014

Vinnova sa JA till vårt Strategiska Innovationsprogram. Den 25 september hölls en SUMMIT inför det mångmiljonprogram som nu är på gång.

Plats: Tekniska Museet

Läs mer