Vi tipsar

SEMINARIESERIE OM DIGITAL OMSTÄLLNING AV SVENSK INDUSTRI

Välkommen att delta i en seminarieserie inom området ledning och organisering av digital omställning. Seminarierna riktar sig brett till praktiker inom svensk industri och innehåller fem webbaserade tillfällen inom områden som affärsmodeller, ekosystemssamarbete och ledarskap för digital omställning. Seminarierna hålls av ledande forskare från fyra universitet i Sverige. 

När: 26 augusti kl.12.00-13.00
Strategier för digitalisering i traditionella industrier

När: 16 september kl.12.00-13.00
Ledarskap vid digital omställning

När: 14 oktober kl.12.00-13.00
Utveckla och skala digitala affärsmodeller i traditionella industrier

När: 11 november kl.12.00-13.00
Digitalisering och ekosystemssamarbete

När: 16 december kl.12.00-13.00
Digitala plattformar och innovation i etablerade industrier

 

För frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta akademin@imit.se

Seminarieserien är ett samarbete mellan Vinnova och Stiftelsen IMIT.