Träffa oss här

Save the date: CSI cool Sweden initiative

CSI cool Sweden initiative

Elektronikkylning som problemområde är av snabbt ökande strategisk vikt för elektronikindustrin, men erhåller detta till trots begränsad fokus från akademi och institutioner. Detta är potentiellt problematiskt utifrån ett perspektiv att vilja säkerställa Sveriges ledande position som elektronikproducerande nation på sikt.

Initiativet avser skapa branschnätverk och samla Thermal Management-kompetens inom svensk elektronikindustri för att börja råda bot på detta. Detta är initiativets andra workshop.