Påverka vår framtid

Välkommen till en dag där resultaten och arbetet med programmet så här långt presenteras och ni alla bjuds in till att påverka framtiden.

Den 30 mars ger Smartare Elektroniksystem en återblick av programmets milstolpar och en möjlighet att styra dess framtid. Alla som teckande Letter of Intent, och alla som vill ansluta sig, är varmt välkomna till en intressant heldag.

Missa inte att påverka insatserna för ett av Sveriges viktigaste områden!

Plats: Kista Entré, Knarrarnäsgatan 7, Kista
Tid: Torsdag 30 mars, kl. 09:30-16:00
Kostnad: Kostnadsfritt
Anmälan sker här– senast den 15 mars

Här är presentationerna från eventet

Program – Thursday 30 March

09:30

Kaffe

Visa mermindre
10:00

Resumé om arbetet med innovationsagendan som ledde fram till programmet.

Visa mermindre
10:15

Programmets insatser hittills.

 • Behovsanalys – vad vill branschen. Viktiga resultat från intervjuer med mer än 200 slumpvis utvalda företag inom elektronikbranschen, Maria Månsson
  Presentation för nedladdning
 • Hur vi påverkar utbildningssystemet för att säkra branschens kompetensförsörjning,

  Anders Martinsen

 • Snabbare leverans med högre kvalitet – Handbok för att göra rätt beställning,

  Maria Månsson
  Presentation för nedladdning

 • Våra utlysningar – inriktning, omfattning och utfall,

  Magnus Svensson
  Presentation för nedladdning

Visa mermindre
11:15

Presentationer av spännande projekt som har kommit till med finansiering från Smartare Elektroniksystem.

 • Utvalda projekt som täcker de flesta av Smartare Elektroniksystems utpekade spets- och insatsområden
  • Inbyggda sytem
  • Fotonik
  • Kraftelektronik
  • Mikro- nanoelektronik
  • Antenn, mmvåg och terahertzsystem
  • Sensorer
  • Tryckt elektronik
  • Byggsätt
  • Tillförlitlighet
  • Avancerade produktionsmetoder

Presentationer av projekten:

79 GHz Imaging Radar Sensor, Denso, Jan-Olov Axelsson

Framtidens radio för sakernas internet, Mistbase, Tobias Tired
Presentation för nedladdning

Mätning av bergrörelser, Maskinteknik i Oskarshamn, Linda Sharp

Fuktsensorer i superabsorbenter, Absorbest, Jenny Sandh
Presentation för nedladdning

Visa mermindre
12:05

Lunch

Visa mermindre
13:05

Projektpresentationer fortsätter

Visa mermindre
14:15

Workshop om hur vi går framåt.

Vad tycker ni att vi ska prioritera för verksamhet? Idéer på viktiga områden för utlysningar? Hur gör vi möjligheten
att söka finansiering mer känd?

Visa mermindre
15:30

Redovisning och summering av workshopen

Visa mermindre
16:00

Slut

Visa mermindre