Vi anordnar

Optopub hos RISE-Electrum

Välkommen till Optopub hos RISE-Electrum i Kista till workshop om Svenska Elektronikindustrins Agenda 2.0 – Behov, utmaningar och strategi

Vi befinner oss i en tid med Twin transition – Digital & Hållbar omställning – med en mängd utmaningar där elektronikindustrin (inklusive optik och fotonik) bidrar med lösningar. Därför behövs en oberoende agenda som värnar om svenska elektronikindustrins behov och möjligheter med stark koppling till pågående europeiska aktiviteter.

Genom att medverka på denna Optopub får du både möjlighet att föra fram dina synpunkter på behov och utmaningar under den kommande 10-årsperioden, och få veta mer om det, under våren 2023, pågående Agenda 2.0-arbetet.

Läs mer och anmäl dig till eventet