Lärar- och SYV-dagen

I samband med Scandinavian Electronics Event (S.E.E. 2016) på Kistamässan bjuder vi tisdagen den 19 april speciellt in studie- och yrkesvägledare liksom lärare, elever och skolledare till en introduktion av elektronikbranschen och dess möjligheter.

Här ges både information och inspiration samt möjlighet till nya kontakter inom en svensk framtidsbransch. På plats finns både branschrepresentanter liksom enskilda företag med representativa produkter som hjälper dig att utveckla både vägledningsarbete och lektionsinnehåll.

För mer information, se www.see-event.se/for-skolor

Anmäl ditt deltagande till karin.stenberg@acreo.se

Program – Tuesday 19 April

09:00

Registrering med fika och mingel

Visa mermindre
09:30

Välkommen – introduktion till SYV-dagen på S.E.E. 2016

Visa mermindre
10:00

Svensk elektronikindustri bjuder på information, inspiration med rundvandring på vårt utställningstorg samt övriga mässan.

Här får du exempel på arbetskategorier och yrkesval. Vi erbjuder även workshoppar tillsammans med Tekniska museet, med koppling till skolans styrdokument.

Visa mermindre
12:00

Lunch

Visa mermindre
13:00

Svensk elektronikindustri – fortsatt inspiration och rundvandring

Visa mermindre
14:00

Aktuellt inom IKT-området (informations- och kommunikationsteknologi)

Visa mermindre
14:30

Summering och avslutande diskussion

Visa mermindre
15:00

Fika, frågor och egen tid

Visa mermindre