Event

UPPSKJUTET – Cool Sweden Initiative – Workshop 2

UPPSKJUTET – pga Corona måste vi skjuta på detta event.

Tanken är att det blir ett digitalt/hybridevent i november.

Mer information kommer!

Elektronikkylning som problemområde är av snabbt ökande strategisk vikt för elektronikindustrin, men erhåller detta till trots begränsad fokus från akademi och institutioner.

Detta är potentiellt problematiskt utifrån ett perspektiv att vilja säkerställa Sveriges ledande position som elektronikproducerande nation på sikt.

Initiativet avser skapa branschnätverk och samla Thermal Management-kompetens inom svensk elektronikindustri för att börja råda bot på detta.

Detta är initiativets andra workshop.

Ingångsvärden till initiativet och vissa diskussioner från första workshopen behandlas i denna artikel.

Anmälan till: jussi.myllyluoma@smartareelektroniksystem.se

Kontaktperson:

Jussi Myllyluoma

073 – 334 13 02

jussi.myllyluoma@smartareelektroniksystem.se