Kurs om finansiella frågor inom Horisont 2020

”Horisont 2020 är EU:s största satsning på forskning och innovation och har en budget på runt 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. För dig som vill veta mer om de finansiella reglerna ur en administrativ synvinkel arrangerar Vinnova under våren ett flertal kortare kurstillfällen om regelverket inom Horisont 2020.

Kursen vänder sig specifikt till dig som arbetar med att administrera Horisont 2020-projekt och som vill ha en generell överblick över det finansiella regelverket som styr. Vi kommer bland annat ta upp ersättningsnivåer, tillåtna kostnader, personalkostnader och tredje parts deltagande. Vi går även igenom EU-kommissionens ansökningsportal, Participant Portal, och Model Grant Agreement.

Kursledare är Gwendolyn Schaeken, Nationell kontaktperson (NCP) för juridiska och finansiella frågor på Vinnova. Skicka gärna dina frågor i förväg. Ju fler frågor vi får i förväg, desto bättre svar kan vi ge. Skicka dina frågor via e-post till: gwendolyn.schaeken@vinnova.se”
http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt–publicerat/Kalendarium/2016/160518-Kurs-om-finansiella-fragor-inom-Horisont-2020/