Vi anordnar

Kurs i Elektronikhandboken

Denna kurs passar dig som ofta kommer i kontakt med elektronik, t.ex. i roller som; utvecklare, tillverkare, kvalitetsansvarig, inköpare, produktledning etc. Både du som har lång erfarenhet av branschen, samt du som är lite nyare har mycket att hämta på denna kurs.

Dessutom är kursdagen ett utmärkt tillfälle för framtida samverkan och nätverkande!

Kursen arrangeras av Svensk Elektronik i samarbete med AFRY vid detta tillfälle.

• Du kommer att bli uppdaterad och få bra tips för ditt dagliga arbete,
• Kursen syftar till att öka kvalitén och effektiviteten i gränssnittet mellan utveckling och produktion av elektronikprodukter,
• Kursen underlättar din kommunikation mellan de intressenter som ofta ingår i värdekedjan i ett elektronikprojekt; genom gemensamma mallar, checklistor och tillvägagångssätt,
• Kursen ger dig värdefulla tips vilket bidrar med att du sparar tid och pengar och även resulterar i ökad konkurrenskraft!

Anmäl dig HÄR!

Plats: AFRY, Solna/Stockholm
Adress: Frösundaleden 2A
Datum och tid: 14 mars kl. 13.00 – 17.00
Avgift: Kostnadsfritt för medlemmar i Svensk Elektronik
2 900 kr (exklusive moms) för övriga.
Övrigt: Antalet platser är begränsade. Säkra din plats redan idag!

Kontakt person: Maria Månsson – Smartare elektroniksystems värdekedjeråd