Vi anordnar

Kurs i Elektronikhandboken

Vi kommer till Göteborg i samband med Elektronikmässan!

Därför kan denna kurs vara intressant för dig:

• Denna kurs passar dig som ofta kommer i kontakt med elektronik, t.ex. i roller som; utvecklare, tillverkare, kvalitetsansvarig, inköpare, produktledning etc.

• Både du som har lång erfarenhet av branschen samt du som är lite nyare har mycket att hämta på denna kurs.

• Dessutom är det ett utmärkt tillfälle för framtida samverkan och nätverkande!

• Du kommer att bli uppdaterad och få bra tips för ditt dagliga arbete,

• Kursen syftar till att öka kvalitén och effektiviteten i gränssnittet mellan utveckling och produktion av elektronikprodukter,

• Kursen underlättar din kommunikation mellan de intressenter som ofta ingår i värdekedjan i ett elektronikprojekt; genom gemensamma mallar, checklistor och tillvägagångssätt,

• Kursen ger dig värdefulla tips vilket bidrar med att du sparar tid och pengar och även resulterar i ökad konkurrenskraft!

Mer info och boka plats