Vi tipsar

Kurs Elektronikhandboken 2.0 i Göteborg

Kurs i Smartare Elektronikhandboken 2.0

Vi vänder oss denna gång främst till dig som verkar inom Göteborgsregionen.

Vi vill särskilt samla företag för framtida samverkan och för att skapa nätverk.

Kostnadsfritt för medlemmar i Svensk Elektronik
2500 kr exkl. moms för medlemmar i EIG
2700 kr exkl. moms för övriga.

Ladda ned handboken gratis här.

Kursen har tillkommit för att öka kvalitet och effektivitet i gränssnittet mellan utveckling och produktion av teknik.

Den underlättar kommunikationen mellan de intressenter som idag ofta ingår i ett elektronikprojekt som ska resultera i ett fungerande kretskort som kan monteras in i en produkt genom gemensamma mallar, checklistor och tillvägagångssätt.

Du sparar tid och pengar, och resulterar i ökad konkurrenskraft. Handboken 2.0 är en omarbetad och kompletterad version av den första Handboken som gavs ut hösten 2017.

Handböckerna har rönt stort intresse och uppskattning i branschen. Vi har bland annat fördjupat oss ytterligare inom områdena DfX (Design for Excellence) och Tillförlitlighet.

Svensk Elektroniks kursledare Maria Månsson och Mats Andersson leder kursen som varvas med teori och diskussioner.

Anmäl dig här!