Vi anordnar

Kraftelektronikdagen

Dagen i Västerås kommer bjuda på bl.a. intressanta talare, värdefulla kunskaper och insikter från företag och experter. Du har även möjlighet att nätverka tillsammans med kollegor från hela branschen.

Kraftelektronik behövs för all styrning och omvandling av elektrisk energi. Svensk forskning och svenska företag har en betydande roll i denna utveckling. Det är viktigt att svensk industri fortsätter att vara konkurrenskraftiga inom kraftelektronik.

Vi bjuder in till en dag för att lyfta och skapa möjligheter för detta viktiga område.

Om några veckor öppnar vi bokningen till årets Kraftelektronikdag. Men se till att boka datumet redan nu.

/RISE och Smartare Elektroniksystem