Kompetensnaven besöker Sundsvall

Vi visar vägen till svenska spetsområden

En dag med inspiration om möjligheter för att öka er konkurrenskraft genom innovationer inom elektronik.

Välkomna till en dag som öppnar dörrar till ny finansiering och nya samarbeten för Forskning, Utveckling och Innovation. En dag med fokus på:

  • Hur du kan expandera på nya marknader med smart elektronik.
  • Här finns statlig finansiering.
  • Inspireras av experter inom framtidens elektronikområden.
  • Hitta rätt partners för innovationer.

Representanter för följande spetsområden kommer finnas med;Inbyggda sensorsystem för hälsa, Inbyggda system, Mikro- nanoelektronik, Mikro-nanoelektronik elektroniska kretsar, Tryckt elektronik, Kraftelektronik, Fotonik samt Tillförlitlighet.

Dessutom presenterar Joakim Hedegård Swereas rapport om Framtidens industri.

Praktisk information

Plats: Mittuniversitetet campus Sundsvall, Holmgatan 10, Hus C rum C015
Tid: 6 dec, kl. 09:30-16:00
Kostnad: Kostnadsfritt
Anmäl dig här – senast den 28 nov.

Program – Tuesday 06 December

09:30

Kaffe och samling

Visa mermindre
10:00

Välkomna och inledning

Visa mermindre
10:05

Smartare Elektroniksystem – Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska företag

Visa mermindre
10:20

Svenska styrkeområden, vad kan de göra för er och var finns kompetensen

10:20 Kompetensnav Inbyggda system, Ulf Bodin – Presentation för nedladdning
10:35 Kompetensnav Inbyggda sensorsystem för hälsa, Maria Lindén – Presentation för nedladdning
10:50 Kompetensnav Fotonik, Lennart Svensson – Presentation för nedladdning
11:05 Kompetensnav Tryckt elektronik, Tommy Höglund – Presentation för nedladdning

Visa mermindre
11:20

Entreprenörsresan - från forskning till blomstrande företag

Bengt-Olof Larsson, Serientreprenör

Visa mermindre
11:40

Hur fungerar Science Park?

Dick Jansson, ordf. och tf VD Science Park – Presentation för nedladdning

Visa mermindre
11:45

Varför utnyttja inkubatorer?

Christian Söderberg, Inkubatorerna

Visa mermindre
12:00

Studiebesök ”Makers Space”

Visa mermindre
12:30

Lunch

Visa mermindre
13:20

Framtidens industri - Vart vi är på väg och varför

Joakim Hedegård, Swerea KIMAB – Presentation för nedladdning

Visa mermindre
14:00

Forts. Svenska styrkeområden, vad kan de göra för er och var finns kompetensen

14:00 Kompetensnav Kraftelektronik, Mietek Bakowski – Presentation för nedladdning
14:15 Kompetensnav Mikro- nanoelektronik, Jan Andersson – Presentation för nedladdning
14:45 Kompetensnav Byggsätt, Fredrik Jonsson – Presentation för nedladdning
15:00 Kompetensnav Tillförlitlighet, Per-Erik Tegehall – Presentation för nedladdning

Visa mermindre
14:55

Kaffe och speed-dating, tillfälle att utbyta idéer och knyta kontakter med våra experter.

Visa mermindre
16:00

Avslut

Visa mermindre

Efteråt bjuder Sundsvall Science Park in till after work med snittar, öl, vin och alkoholfritt.

Visa mermindre