Träffa oss här

Välkommen till ett internationellt webinar om strategisk innovation i Sverige!

Den 27 oktober 2021 anordnar LIGHTer och Produktion2030 ett webinar på engelska om hur Sverige och de Strategiska innovationsprogrammen kan bidra till att lösa globala samhällsutmaningar.

Key note speaker är Peter Dröll som är Director for Prosperity på EU-kommissionen, och kommer att prata om EU:s förväntningar på Sverige.

Resten av programmet är späckat av andra intressanta företrädare för svensk innovationskraft, se program här.

Strategic-innovation-webinar [PDF]