Vi tipsar

Internationell finansiering av innovation

Det finns många möjligheter att få internationell finansiering till forskning och innovation.
Jeannette Spühler och Johan Lindberg från Vinnova berättar om några typer av stöd och hur Vinnova kan stötta aktörer som vill söka.
Hör mer om:
Finansieringsstöd till nya företag och små- och medelstora företag.
Samarbetsmöjligheter i Horisont Europa Bidrag till föreberedelseprojekt från Vinnova.
Avslutningsvis finns möjlighet att ställa frågor.