Träffa oss här

Inspirationsdag om RFID

Smartare elektroniksystem, ett svenskt strategiskt innovationsprogram och RISE – forskningsinstitut i Sverige, anordnar en RFID-workshop den 29 april kl. 08.30 – 12.15. Varumärkesägare, speditörer och förpackningsproducenter presenterar sina behov och visioner och vi diskuterar lösningar och utmaningar för olika applikationer. Målet är att inspirera till nya applikationer och nya affärer.

ANMÄL DIG HÄR

RFID har funnits länge, pekats ut som lösningen på logistikutmaningar, men hur fungerar det? Vem använder det idag, till vad, och vad krävs för ett bredare genomslag?

PROGRAM

08.30 – 08.35 Välkomna och Introduktion

08.35 – 08.45 Presentation – vi som ordnar detta och varför 

08.45 – 09.00 RFID – en universell lösning eller många varianter. Hur ser kartan ut?

09.00 – 09.15 Vad finns idag, vem använder, vad är kostnadsbilden i olika led

09.15 – 09.35 Vad vill speditörerna ha och varför?

09.35 – 09.55 Stadium presenterar hur de använder RFID

09.55 – 10.05 Paus

10.05 – 10.25 Smart Labels from Skanem’-How to reduce label size and increase consumer information including waste handling and more sustainable solutions for the brand

10.25 – 10.45 Förpackningsindustrin – en vinnare eller pressad underleverantör?

10.45 – 10.55 Paus

10.55 – 11.35 Exempel från pågående forskningsprojekt, Lisa Schwarz Bour, RISE

https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/informationssystem-for-framtidens-textilier-rfid och Automatic Cargo Tracking Mårten Holmberg, Blue Science Park

11.35 – 12.00 Uppdelning i diskussionsrum

  • Legala hinder
  • Standardisering
  • Tekniska hinder eller för dyra lösningar

12.00 – 12.15 Kort återsamling och summering